لیست کارگزاران

شرکتمدیر عامل آدرس تلفن وب سایت
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری 85510 www.abanbroker.com
آتی ساز بازارپویان دارابی 88961510-88961505 www.ats.irbroker.com
آراد ایرانیانعبداله سالم 66744260 www.aradbourse.com
اردیبهشت ایرانیانناصر آقاجانی 82446 82467701 www.oibourse.com
آفتاب درخشان خاورمیانهعلی اصغرزاده صادق 88497582-6 www.mesbroker.com
اقتصاد بیدارسیدرضا اعجازی 42029000 www.eghtesadbroker.ir
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی 82154000 www.agahbroker.com
امین آویدمحسن شهیدی 42366228 www.aminbc.com
ایساتیس پویاعلیرضا رعیتی شوازی 66747767-8 www.ipb.ir
آینده نگر خوارزمیسید عبدالرحیم رستمکلایی 61914101 www.kharazmibroker.com
بانک اقتصاد نوینعلیرضا فهیمی 88566101-10 www.novinbourse.com
بانک انصارعبدالله رحیم لوی بنیس 86081247-86082146 www.pgkbroker.ir
بانک آیندهفردین آقا بزرگی 42764000 www.tbsc.ir
بانک پاسارگاد محمد عابد 88101723 www.pasargadbroker.com
بانک تجارت حسین مقدم 88720296-24853304-24853400 www.bt-broker.com
بانک توسعه صادراتسیدرضا علوی 88306005 www.edbibroker.com
بانک رفاه کارگرانمهدی دلبری 88373220 www.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور 88774669-71 www.samanbourse.com
بانک سپهسید ابراهیم عنایت 88726057-8 www.sepahbourse.com
بانک صادرات ایرانحیدر سلیتی 42359 www.saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنمحمد ثریانژاد 88511535 www.smbroker.ir
بانک کارآفرینسیده لیلا مجیدی زاویه 22655911 www.karafarinbrokerage.com
بانک کشاورزیحسین خزلی خرازی 88705580 www.agribourse.com
بانک مسکنمحمد مهدی بحرالعلوم 75241000 www.maskanbourse.com
بانک ملتعلیرضا تاج بر 88719869 www.mellatbroker.com
بانک ملی ایران محمدحسن ابراهیمی سروعلیا 84359422-84359402 www.bmibourse.com
باهنرسید محمود حسینی پور 88727666 bahonarbrokerage.com
بهمنمهرداد امین خوئی 83326 www.bahmanbroker.com
بورس بیمه ایرانمهدی غفاری 88108412 www.boursebimeh.com
پارس ایده بنیانژاک نصیری 88497596 pi.rhbroker.com
پارسیانمجید سوری 87148-(داخلی 127-122) www.parsianbroker.com
پگاه یاوران نوینمهدی میرشاه محمد 88903445 www.pegahbourse.ir
پیشگامان بهپرورعاطفه حقیقی نیا 66475520-66475583 www.behbourse.com
تامین سرمایه نوینساسان اله قلی 86791000 www.nibbourse.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی 88882265-88882290 www.tadbirgar.com
تدبیرگران فردا محسن رحمتی 82428-داخلی502 www.tadbirbroker.com
توازن بازارمحمد روحی 88627169 www.tavazonex.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی 42094000 www.tsd-broker.com
توسعه فردا بهمن سیدزارع 88215904 www.tsstock.ir
حافظمحمد اقبال نیا 88729810-18 www.hafezbourse.com
خبرگان سهاممحمد کفاش پنجه شاهی 88787384-88781432 www.khobregan.com
راهنمای سرمایه گذارانشاهرخ بدیعی 66737335 www.rahnamabroker.com
رضوییوسف پاشانژاد 27631201 www.rbc.ir
سپهر باستان- 43916125-43916126 www.sepehrebastan.com
ستاره جنوبامیرحسین فرجادمنش 88383576-78 www.sjbourse.com
سرمایه و دانش امیرعلی مستخدمین حسینی 66743087 www.ckbroker.com
سهم آشناشهریار شهمیری 22148223-22148762 www.abco.ir
سی ولکس محمودرضا الهی فرد 88933026 www.seavolexkala.com
سینا محمد رشیدی زاده 88924977-80 www.saceb.com
شهرصفر جباری 88227158-88226143 www.bcityb.com
صبا جهاد وحید حسن پور دبیر 63486165-8 www.sjb.co.ir
فارابیرحمان بابازاده 88557275 www.irfarabi.com
کالای خاور میانهمحمدحسن کمال آبادی 87168 www.mecbroker.com
مبین سرمایه محمدعلی شریفی نیا 88382904-7 www.mobinsb.com
مدبر آسیامهدی حیدرزاده 88735680-88735142 www.emodabber.com
مفید هادی مهری 81901100 www.emofid.com
مهرآفریناسماعیل فوادیان 83570 www.mehrbroker.com
نمادشاهدانپیمان یادی میاندوآب 88942179 www.shahedanbroker.com
نهایت نگرفرهاد عبداله زاده 84450 www.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهعبدالله عینی 82450 www.noandishan.ir