لیست کارگزاران

شرکتمدیر عامل آدرس تلفن وب سایت
آبانمصطفی حقیقی مهمانداری 85510 www.abanbroker.com
آتی ساز بازارپویان دارابی 88961510-88961505 www.ats.irbroker.com
آراد ایرانیانعبداله سالم 66744260 www.aradbourse.com
اردیبهشت ایرانیانناصر آقاجانی 82446 82467701 www.oibourse.com
آفتاب درخشان خاورمیانهعلی اصغرزاده صادق 88497582-6 www.mesbroker.com
اقتصاد بیدارحسن رضایی پورقرانقیه 42029000 www.eghtesadbroker.ir
آگاهمحمدرضا سرافراز یزدی 82154000 www.agahbroker.com
امین آویدمحسن شهیدی 42366228 www.aminbc.com
ایساتیس پویاعلیرضا رعیتی شوازی 66747767-8 www.ipb.ir
آینده نگر خوارزمیسید عبدالرحیم رستمکلایی 61914101 www.kharazmibroker.com
بانک اقتصاد نوینعلیرضا فهیمی 88566101-10 www.novinbourse.com
بانک انصارعبدالله رحیم لوی بنیس 86081247-86082146 www.pgkbroker.ir
بانک آیندهفردین آقا بزرگی 42764000 www.tbsc.ir
بانک پاسارگاد محمد عابد 88101723 www.pasargadbroker.com
بانک تجارت حسین مقدم 88720296-24853304-24853400 www.bt-broker.com
بانک توسعه صادراتسیدرضا علوی 88306005 www.edbibroker.com
بانک رفاه کارگرانمهدی دلبری 88373220 www.refahbroker.com
بانک سامانحمیدرضا مهرآور 88774669-71 www.samanbourse.com
بانک سپهمهرداد نعمتی 88726057-8 www.sepahbourse.com
بانک صادرات حیدر سلیتی 88383626 www.saderatbourse.com
بانک صنعت و معدنمحمد ثریانژاد 88511535 www.smbroker.ir
بانک کارآفرینسیده لیلا مجیدی زاویه 22655911 www.karafarinbrokerage.com
بانک کشاورزیحسین خزلی خرازی 88705580 www.agribourse.com
بانک مسکنمحمد مهدی بحرالعلوم 88527060-3 www.maskanbourse.com
بانک ملتعباس نیکچری 88719869 www.mellatbroker.com
بانک ملی ایران محمدحسن ابراهیمی سروعلیا 84359422-84359402 www.bmibourse.com
باهنرسید محمود حسینی پور 88727666 bahonarbrokerage.com
بهمنمهدی کباری 83326 www.bahmanbroker.com
بورس بیمه ایرانمحمد اصولیان 88108412 www.boursebimeh.com
پارس ایده بنیانژاک نصیری 88497596 pi.rhbroker.com
پارسیانمجید سوری 87148-(داخلی 127-122) www.parsianbroker.com
پگاه یاوران نوینمهدی میرشاه محمد 88903445 www.pegahbourse.ir
پیشگامان بهپرورعاطفه حقیقی نیا 66475520-66475583 www.behbourse.com
تامین سرمایه نوینساسان اله قلی 86791000 www.nibbourse.com
تدبیرگر سرمایهسیدعلی هاشمی 88882265-88882290 www.tadbirgar.com
تدبیرگران فردا محسن رحمتی 82428-داخلی502 www.tadbirbroker.com
توازن بازارمحمد روحی 88627169 www.tavazonex.com
توسعه سرمایه دنیاحسنعلی بشارت احسانی 42094000 www.tsd-broker.com
توسعه فردا بهمن سیدزارع 88215904 www.tsstock.ir
حافظمحمد اقبال نیا 88729810-18 www.hafezbourse.com
خبرگان سهاممحمد کفاش پنجه شاهی 88787384-88781432 www.khobregan.com
راهنمای سرمایه گذارانشاهرخ بدیعی 66737335 www.rahnamabroker.com
رضویکمال خانزاده 27631250-5 www.rbc.ir
سپهر باستان- 43916125-43916126 www.sepehrebastan.com
سرمایه و دانش امیرعلی مستخدمین حسینی 66743087 www.ckbroker.com
سهم آشناشهریار شهمیری 22148223-22148762 www.abco.ir
سی ولکس کالامحمودرضا الهی فرد 88933026 www.seavolexkala.com
سینا محمد رشیدی زاده 88924977-80 www.saceb.com
شهرصفر جباری 88227158-88226143 www.bcityb.com
صبا جهاد وحید حسن پور دبیر 63486121-3 www.sjb.co.ir
فارابیرحمان بابازاده 88557275 www.irfarabi.com
کالای خاور میانهمحمدحسن کمال آبادی 87168 www.mecbroker.com
مبین سرمایه محمدعلی شریفی نیا 88382904-7 www.mobinsb.com
مدبر آسیامهدی حیدرزاده 88735680-88735142 www.emodabber.com
مفید هادی مهری 81901100 www.emofid.com
مهرآفریناسماعیل فوادیان 83570 www.mehrbroker.com
نمادشاهدانپیمان یادی میاندوآب 88942179 www.shahedanbroker.com
نهایت نگرفرهاد عبداله زاده 84450 www.nahayatnegar.com
نواندیشان بازار سرمایهعبدالله عینی 82450 www.noandishan.ir