ساير اطلاعيه ها و گزارش ها بازار مشتقه

تاریخ عنوان
1397/09/12 فهرست نمادهای معاملاتی دارای بازارگردان در بازار مشتقه
1397/09/11 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سمپنا 971 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1397/09/11 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه امین از طریق کارگزاری امین آوید برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا (نماد سمپنا 971) "
1397/07/08 "اطلاعیه مهم در خصوص دومین سال معاملاتی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)"
1397/06/20 "اطلاعیه مهم در خصوص تامين انرژي برق انشعاب هاي برق صنعتي با قدرت بيش از 5 مگاوات توسط شرکت‌های خرده‌فروشی در بورس انرژی ایران"
1397/04/31 " توقف نماد معاملاتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مپنا (پرند)"
1397/03/22 " تامین منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران "
1397/02/17 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 981)"
1397/02/10 " اطلاعیه عدم گشایش نمادهای با دوره مصرف" کم‌باری، میان باری و بارپیک" در دوره یکم تا هفتم خردادماه 97"
1397/02/05 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 981"
1397/01/27 " اطلاعیه تغییر ساعات معاملاتی برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران در تاریخ 27/01/97"
1396/12/27 " آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 971)"
1396/12/21 "اطلاعیه تغییر در سامانه معاملاتی کارگزاران بورس انرژی ایران (نامک) برای عرضه‌های برق در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران"
1396/12/16 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 961 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1396/12/13 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971
1396/12/09 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 971"
1396/12/09 اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (نماد "سماه 971")
1396/12/06 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره ‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص در سال 1397"
1396/12/02 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سماه 971)
1396/12/02 "اطلاعیه مهم در خصوص پیگیری تسریع فرآیند دریافت کد معاملاتی مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران"
1396/11/14 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد گاز مایع
1396/11/14 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/11/11 اطلاعیه شروع بازارگردانی سبندر971
1396/11/11 اطلاعیه شروع بازارگردانی سنفت 971
1396/11/09 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گازمایع بندرامام
1396/11/09 تغییر ساعت عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971
1396/11/07 اطلاعیه در خصوص عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد گاز مایع پتروشیمی بندر امام در نماد سبندر 971
1396/11/04 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندار گاز مایع شرکت پتروشیمی بندر امام
1396/11/03 اطلاعیه افزایش سقف اعتباری کارگزاران در عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/11/03 عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی عرضه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
1396/11/01 اطلاعیه معاملاتی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک داخلی
1396/09/21 اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی سمپنا 971
1396/09/12 " نخستین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آذر ماه سال 96 "
1396/09/12 " اصلاعیه مهم در خصوص بروز رسانی سامانه معاملات و حذف سفارش‌های فعال توسط شرکت‌های کارگزاری حداکثر تا تاریخ 96/09/22"
1396/09/11 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971"
1396/09/08 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت گروه مپنا در نماد سمپنا 971"
1396/09/07 "اطلاعيه عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد بار پایه سالانه برق شرکت گروه مپنا (نماد "سمپنا 971")"
1396/08/24 " دومین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آبان ماه سال 96 "
1396/08/24 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سنندج 961 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1396/08/22 اطلاعیه معاملاتی در بازار مشتقه (سمپنا 971)
1396/08/20 " اطلاعیه ثبت ظرفیت قابل عرضه شرکت‎های تولید نیروی برق برای زمستان 96 در بازار برق بورس انرژی ایران "
1396/08/17 " اطلاعیه مهم در خصوص نحوه ارائه درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه برای قراردادهای سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) "
1396/08/17 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولید نیروی برق سنندج مپنا (نماد سنندج 961) "
1396/08/13 "اطلاعیه شروع دوره بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد پرند)"
1396/08/07 " نخستین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در آبان ماه سال 96 "
1396/07/23 " تغییر نرخ‏ تامین وجه شرکت‌های توزیع نیروی برق در بازار برق بورس انرژی ایران "
1396/07/18 اطلاعیه تغییر ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در دوره های مصرف معین و دوره‏های تحویل مشخص از دی تا اسفند ماه 1396"
1396/07/16 اطلاعیه در خصوص ادامه پذیره‌نویسی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد "پرند")
1396/07/16 تمديد مدت زمان پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
1396/07/15 اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارش در پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (نماد "پرند")
1396/07/15 اطلاعیه مهم درخصوص شرایط پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان پرند مپنا در نماد "پرند" به روش ثبت سفارش در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران
1396/07/12 اطلاعيه پذيره‌نويسي گواهی‌های سرمایه‌گذاری (واحدهاي) صندوق سرمايه‌گذاري پروژه آرمان پرند مپنا (قابل معامله در بورس انرژی ایران) از روز یکشنبه مورخ 16/07/96 تا 19/07/96 به مدت 4 روز كاري
1396/07/12 " دومین مرحله تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مهر ماه سال 96 "
1396/07/10 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مهر ماه سال 96 "
1396/07/03 اطلاعیه معاملاتی در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله (پرند)
1396/07/03 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بازار مشتقه"
1396/07/01 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/28 " اطلاعیه مهم در ارتباط با حداقل تعداد سرمایه‌گذار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله اعم از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و صندوق‌های کالایی"
1396/06/28 " اطلاعیه مهم در ارتباط با نرخ کارمزد پذیرش و معاملات بورس انرژی ایران در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله "
1396/06/26 " اطلاعیه مهم در ارتباط با فرم‌های جدید در بازار مشتقه و بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی ایران"
1396/06/26 " اطلاعیه مهم در ارتباط با روزهای معاملاتی و ساعت شروع و پایان جلسه معاملاتی بازار "سایر اوراق بهادار قابل معامله" و تغییر ساعات جلسات معاملاتی" اوراق سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر"
1396/06/21 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/14 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/06/06 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در شهریور ماه سال 96 "
1396/05/31 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده معاملات مصرفکنندگان بزرگ برق در بازارهای فیزیکی و مشتقه"
1396/05/31 "اطلاعیه در خصوص نحوه ثبت سفارشدر نمادهای معاملاتی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق ویژه مصرف‌کنندگان نهایی وشرکتهای خرده‌فروشی برق (بازار مصرفکنندگان بزرگ) "
1396/05/30 "به روزرسانی اطلاعیه نحوه اجرای بند 5 مصوبه شماره 100/20/50373/95 مورخ 07/12/95 وزیر محترم نیرو در ارتباط با قیمت برق متقاضیان جدید بالای 5 مگاوات"
1396/05/25 " انتشار اطلاعیه های معاملاتی نمادهای با دوره تحویل ماهانه-ویژه مصرف کنندگان نهایی وشرکتهای خرده فروشی برق (بازار خرده فروشی برق)"
1396/05/25 فرآیندها و مراحل لازم جهت آغاز فعالیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای 5 مگاوات-بازار خرده فروشی برق
1396/05/25 فرآیندها و مراحل لازم جهت آغاز فعالیت شرکتهای خرده‌فروشی برق-بازار خرده فروشی برق
1396/05/24 اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه آرمان از طریق کارگزاری بانک شهر برای قرارداد سلف موازی استاندارد بنزین اکتان 90 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نماد "ستاره 961"
1396/05/16 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "
1396/05/09 اطلاعیه در خصوص نحوه اجرای بند 5 مصوبه شماره 100/20/50373/95 مورخ 07/12/95 وزیر محترم نیرو در ارتباط با قیمت برق متقاضیان جدید بالای 5 مگاوات
1396/05/01 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "
1396/04/17 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در تیر ماه سال 96 "
1396/04/11 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق از مرداد تا اسفند ماه 1396"
1396/04/10 " اطلاعیه بسیار مهم در خصوص اعمال تغییرات در مشخصات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران از روز جاری مورخ 10/04/96"
1396/03/30 انتشار اطلاعیه های معاملاتی نمادهای با دوره تحویل هفتگی و روزانه طبق تغییرات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق
1396/03/29 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص نحوه گشایش ، طول دوره معاملاتی و توقف نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد
1396/03/29 " تغییرات و اصلاحات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دوره‏های مصرف" معین و "دوره‏های تحویل" مشخص"-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمده فروشی برق)"
1396/03/08 اطلاعیه ثبت ظرفیت قابل عرضه شرکتهای تولیدکننده برق در تیرماه 96 در بازار برق بورس انرژی ایران
1396/02/27 اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در تیرماه 1396
1396/02/20 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم و روند نمای اجرایی صدور کد معاملاتی برای مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای 5 مگاوات
1396/02/20 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص قیمت مبنا در قراردادهای کشف پریمیوم رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی "
1396/01/29 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در خرداد ماه 1396"
1395/12/22 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 961)
1395/12/18 اطلاعیه تمدید پروانه‌ شرکت‌های خرده فروشی برق
1395/12/18 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961"
1395/12/01 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در فروردین و اردیبهشت ماه 1396"
1395/12/01 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 951 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1395/11/19 " تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بهمن ماه سال 95 در بورس انرژی ایران "
1395/11/19 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه آرمان از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 951) "
1395/10/07 تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در دی ماه سال 95 در بورس انرژی ایران
1394/07/04 تخصیص بخش اول منابع مالی مهر ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/07/01 اطلاعیه تغییر سقف مجاز قابل تحویل و نرخ تأمین وجه شرکت‎های توزیع نیروی برق و ظرفیت مجاز قابل عرضه شرکت¬های تولید برق در مهر ماه 94 در بازار برق بورس انرژی ایران
1394/06/30 تخصیص بخش چهارم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/06/25 تخصیص بخش سوم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/10 تخصیص بخش دوم اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/06 اطلاعیه استعلام از هیئت تنظیم در ارتباط بامعاملات شرکتهای خرده فروشی برق
1394/05/06 تخصیص بخش اول اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی