مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFSRCABEX0970724
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 1000000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23355.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16349.00
حداکثر قیمت مجاز 233550.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/07/24 220000 لیتر 48,888
1397/07/24 240000 لیتر 48,044
1397/07/24 200000 لیتر 47,111
1397/07/24 40000 لیتر 47,011
1397/07/18 20000 لیتر 50,500
1397/07/18 60000 لیتر 50,500
1397/07/18 200000 لیتر 23,469
1397/07/18 400000 لیتر 23,467
1397/07/18 400000 لیتر 23,467
1397/07/18 400000 لیتر 23,465
12345...>>