مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6113: 733585:-88030239
نماد تجاری DSFSRCABEX0970724
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 1000000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 23355.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 16349.00
حداکثر قیمت مجاز 233550.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/03/27 60000 ليتر 47,058
1398/03/26 80000 ليتر 47,058
1398/02/25 60000 ليتر 47,988
1398/02/17 140000 ليتر 47,988
1398/02/17 160000 ليتر 47,988
1398/02/17 40000 ليتر 47,988
1398/01/28 80000 ليتر 41,404
1397/12/08 60000 ليتر 34,324
1397/12/06 1800000 ليتر 34,324
1397/11/28 120000 ليتر 32,830
12345...>>