مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6111: 733327:-87999280
نماد تجاری DISSRCABEX0970724
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 1500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 23127.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 16189.00
حداکثر قیمت مجاز 231270.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 48489
1 40 47828
1 40 52009
1 60 43058
1 60 52009
1 100 23999
1 100 24159
1 100 24999
1 100 32999
1 100 35599
1 100 36599
1 100 45779
1 100 51829
1 100 52009
1 200 35333
1 200 40444
1 200 45022
1 200 45779
1 200 48209
1 200 48409
1 200 48509
1 200 48609
1 200 48809
1 200 49009
1 300 49219
1 400 42779
1 400 43779
1 400 44033
1 400 44779
1 400 45033
1 400 46033
1 400 47033
1 400 48033
تعداد حجم قیمت
1 2000 23127
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 100 51,829
1397/07/21 300 تن 49,219
1397/07/21 200 49,009
1397/07/21 100 تن 52,009
1397/07/21 40 52,009
1397/07/21 60 تن 52,009
1397/07/21 200 48,809
1397/07/21 200 تن 48,609
1397/07/21 200 48,509
1397/07/21 20 تن 48,489
1397/07/21 200 48,409
1397/07/21 200 تن 48,209
1397/07/21 180 48,033
تاريخ حجم قيمت
1398/02/10 20 تن 48,746
1398/02/10 20 تن 48,746
1398/02/10 200 تن 48,746
1398/02/10 100 تن 48,746
1398/02/10 1160 تن 48,746
1398/02/07 100 تن 48,746
1398/02/07 100 تن 48,746
1398/01/26 2860 تن 46,977
1398/01/24 140 تن 46,977
1398/01/24 1700 تن 46,977
12345...>>