مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6112: 733469:-88016304
نماد تجاری DIRSRCABEX0970724
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27542.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 19280.00
حداکثر قیمت مجاز 275420.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 40029
1 20 60000
1 40 59543
1 40 64800
1 60 52000
1 60 65600
1 60 66300
1 80 37299
1 80 38399
1 80 39599
1 80 56609
1 80 58001
1 100 27500
4 100 27542
1 100 27999
1 100 28799
1 100 29599
1 100 57609
1 100 58609
1 160 50222
1 160 50333
1 160 50444
1 200 27540
3 200 27542
1 200 42779
1 200 43779
1 200 45779
1 200 53569
1 200 54169
1 200 54569
1 200 55169
1 200 55619
1 200 56022
1 200 57022
1 200 57359
1 200 57559
1 200 57759
1 200 58022
1 200 59022
1 200 60222
1 400 44779
1 400 57959
1 1000 59000
تعداد حجم قیمت
1 1000 27542
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 60 66,300
1397/07/21 60 تن 65,600
1397/07/21 40 64,800
1397/07/21 200 تن 60,222
1397/07/21 20 60,000
1397/07/21 40 تن 59,543
1397/07/21 200 59,022
1397/07/21 380 تن 59,000
تاريخ حجم قيمت
1398/03/11 580 تن 57,724
1398/03/08 440 تن 57,724
1398/03/07 580 تن 57,724
1398/03/04 440 تن 58,624
1398/02/30 560 تن 56,311
1398/02/29 600 تن 55,149
1398/02/29 600 تن 55,149
1398/02/28 1100 تن 52,828
1398/02/09 40 تن 58,052
1398/02/09 100 تن 58,052
12345...>>