مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 990
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3987: 478485:-57418257
نماد تجاری DHCBEFWBEX0971008
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 990
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 30238.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 21167.00
حداکثر قیمت مجاز 302380.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
5 198 30238
2 330 30003
1 550 30002
1 792 30001
2 792 30004
1 990 30001
تعداد حجم قیمت
1 990 30238
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 198 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 30,238
تاريخ حجم قيمت
1398/01/24 44 تن 33,234
1398/01/24 22 تن 33,234
1398/01/24 44 تن 33,234
1398/01/24 44 تن 33,234
1398/01/24 22 تن 33,234
1398/01/24 22 تن 33,234
1398/01/17 66 تن 33,621
1398/01/17 44 تن 33,621
1398/01/17 44 تن 33,621
1398/01/17 44 تن 33,621
12345...>>