مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 200: 24013:-2881583
نماد تجاری DIRTHCABEX0970922
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 56214.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 39350.00
حداکثر قیمت مجاز 562140.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 56214
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/09/19 2000 تن 49,024
1397/09/19 200 تن 49,024
1397/09/10 150 تن 56,214
1397/09/10 2000 تن 56,214
1397/08/22 100 تن 67,218
1397/08/21 200 تن 67,218
1397/08/21 50 تن 67,218
1397/08/21 100 تن 67,218
1397/06/27 100 تن 53,823
1397/06/27 100 تن 53,009
12345...>>