مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3991: 478923:-57470798
نماد تجاری DIRTHCABEX0970922
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 56214.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 39350.00
حداکثر قیمت مجاز 562140.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 56214
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/22 50 تن 58,052
1398/02/22 450 تن 58,052
1398/02/22 75 تن 58,052
1398/02/22 75 تن 58,052
1398/02/22 425 تن 58,052
1398/02/22 425 تن 58,052
1398/02/15 635 تن 58,052
1398/02/15 100 تن 58,052
1398/02/15 630 تن 58,052
1398/02/15 635 تن 58,052
12345...>>