مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1855: 222653:-26718396
نماد تجاری DIRTHCABEX0970922
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 56214.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 39350.00
حداکثر قیمت مجاز 562140.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 56214
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/27 1000 تن 46,905
1397/11/16 30 تن 46,294
1397/11/16 450 تن 46,294
1397/11/10 700 تن 46,294
1397/11/10 1300 تن 46,294
1397/11/08 50 تن 46,294
1397/11/08 1950 تن 46,294
1397/11/02 50 تن 46,494
1397/11/02 100 تن 46,404
1397/11/02 100 تن 46,344
12345...>>