مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3989: 478729:-57447514
نماد تجاری DSFTBCABEX0970924
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 32669.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 22869.00
حداکثر قیمت مجاز 326690.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600 32669
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/29 30 مترمكعب 47,988
1398/02/29 570 مترمكعب 47,988
1398/02/10 30 مترمكعب 48,010
1398/02/10 30 مترمكعب 48,005
1398/02/10 540 مترمكعب 47,988
1398/01/18 30 مترمكعب 41,404
1398/01/18 144 مترمكعب 41,404
1398/01/07 600 مترمكعب 41,404
1397/12/05 432 مترمكعب 34,324
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
12345...>>