مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1854: 222526:-26703141
نماد تجاری DSFTBCABEX0970924
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 32669.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 22869.00
حداکثر قیمت مجاز 326690.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600 32669
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 120 مترمكعب 32,830
1397/10/05 60 مترمكعب 31,974
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/10 60 مترمكعب 37,483
1397/09/06 30 مترمكعب 37,483
12345...>>