مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3991: 478947:-57473684
نماد تجاری DSTABCABEX0970921
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا حلال 410 پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 300000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38186.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 26731.00
حداکثر قیمت مجاز 381860.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 12000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 300000 38186
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
1397/05/16 0 ليتر 24,116
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
1397/05/16 0 ليتر 24,116
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
1397/05/16 0 ليتر 24,116
1397/05/16 0 ليتر 24,116
1397/05/16 12000 ليتر 24,116
12345...>>