مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1753: 210402:-25248245
نماد تجاری DISTBCABEX0970924
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 41165.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 28816.00
حداکثر قیمت مجاز 411650.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 41165
1 50 41165
1 70 41165
1 75 41165
1 200 41165
تعداد حجم قیمت
1 500 41165
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 200 41,165
1397/09/17 50 تن 41,165
1397/09/17 70 41,165
1397/09/17 25 تن 41,165
1397/09/18 75 41,165
تاريخ حجم قيمت
1397/11/27 50 تن 38,873
1397/11/21 100 تن 38,873
1397/11/07 40 تن 38,873
1397/11/06 50 تن 38,873
1397/11/06 40 تن 38,873
1397/10/15 25 تن 36,349
1397/10/09 20 تن 36,349
1397/10/05 46 تن 36,349
1397/10/05 69 تن 36,349
1397/09/25 20 تن 41,165
12345...>>