مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 900000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3989: 478729:-57447529
نماد تجاری DRETBCABEX0970924
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600000
حداکثر حجم عرضه 300000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52822.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 36976.00
حداکثر قیمت مجاز 528220.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600000 52822
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/09 20000 ليتر 70,000
1398/02/09 20000 ليتر 69,000
1398/02/09 40000 ليتر 68,399
1398/02/09 60000 ليتر 68,289
1398/02/09 60000 ليتر 68,289
1398/02/09 240000 ليتر 68,289
1398/02/09 160000 ليتر 68,289
1397/12/19 900000 ليتر 50,765
1397/12/18 120000 ليتر 50,765
1397/12/18 300000 ليتر 50,765
12345...>>