مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 900000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 199: 23885:-2866245
نماد تجاری DRETBCABEX0970924
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600000
حداکثر حجم عرضه 300000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 52822.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 36976.00
حداکثر قیمت مجاز 528220.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 600000 52822
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/09/24 120000 ليتر 52,822
1397/09/24 120000 ليتر 52,822
1397/09/10 20000 ليتر 59,005
1397/08/21 300000 ليتر 62,705
1397/08/21 120000 ليتر 62,705
1397/08/21 20000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 60000 ليتر 62,704
12345...>>