مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3989: 478685:-57442210
نماد تجاری DCQABCABEX0970920
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38927.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27249.00
حداکثر قیمت مجاز 389270.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 4000 38927
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/08 500 تن 40,631
1398/02/08 2000 تن 40,581
1398/02/08 2000 تن 40,581
1398/02/08 1100 تن 40,581
1398/02/08 400 تن 40,581
1398/02/04 1000 تن 40,634
1398/02/04 1000 تن 40,634
1398/02/04 2000 تن 40,634
1398/02/04 1000 تن 40,624
1398/02/04 1000 تن 40,624
12345...>>