مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1854: 222483:-26697969
نماد تجاری DCQABCABEX0970920
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 38927.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 27249.00
حداکثر قیمت مجاز 389270.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 4000 38927
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/28 1000 تن 32,253
1397/11/28 850 تن 32,253
1397/11/28 700 تن 32,253
1397/11/28 500 تن 32,253
1397/11/28 500 تن 32,253
1397/11/28 1200 تن 32,253
1397/11/28 250 تن 32,253
1397/11/14 1000 تن 32,253
1397/11/14 1000 تن 32,253
1397/11/14 500 تن 32,253
12345...>>