مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3888: 466609:-55993123
نماد تجاری DIRBACABEX0970921
نام تولید کننده شركت پالايش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت بندرعباس در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49024.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34317.00
حداکثر قیمت مجاز 490240.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 25 49024
3 50 49024
2 500 49000
1 1500 49024
تعداد حجم قیمت
1 2500 49024
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 1500 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 50 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 25 49,024
تاريخ حجم قيمت
1398/02/28 50 تن 58,052
1398/02/28 50 تن 58,052
1398/02/28 50 تن 58,052
1398/02/28 50 تن 58,052
1398/02/25 2000 تن 58,052
1398/02/25 50 تن 58,052
1398/02/25 50 تن 58,052
1398/02/03 750 تن 58,052
1397/12/07 100 تن 51,039
1397/12/07 100 تن 51,039
12345...>>