مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 540000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3986: 478365:-57403853
نماد تجاری DSBBICABEX0970925
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/09/17
نام تجاری کالا حلال 502 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
حجم عرضه 540000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50802.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35562.00
حداکثر قیمت مجاز 508020.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 40000
1 30000 44529
1 480000 40000
1 510000 44529
تعداد حجم قیمت
1 540000 44529
تاریخ حجم قیمت
1397/09/17 30000 44,529
1397/09/17 510000 ليتر 44,529
تاريخ حجم قيمت
1398/02/30 450000 ليتر 53,475
1398/02/30 450000 ليتر 53,475
1398/02/30 480000 ليتر 53,475
1398/02/30 480000 ليتر 53,475
1398/02/29 120000 ليتر 53,475
1398/02/29 30000 ليتر 53,475
1398/02/23 270000 ليتر 53,476
1398/02/23 120000 ليتر 53,476
1398/02/23 150000 ليتر 53,475
1398/02/23 150000 ليتر 53,475
12345...>>