مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1651: 198156:-23778751
نماد تجاری DBNSRCABEX0980126
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/21
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 500000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 42185.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 29530.00
حداکثر قیمت مجاز 421850.00
حداقل حجم خرید 25000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25000
تعداد حجم قیمت
1 100000 42185
تعداد حجم قیمت
1 1500000 42185
تاریخ حجم قیمت
1398/01/21 100000 42,185
تاريخ حجم قيمت
1398/03/04 400000 ليتر 33,940
1398/03/04 350000 ليتر 33,940
1398/02/07 100000 ليتر 48,893
1398/01/06 50000 ليتر 42,185
1397/12/06 125000 ليتر 34,972
1397/09/18 300000 ليتر 33,286
1397/09/18 400000 ليتر 33,286
1397/09/14 100000 ليتر 33,286
1397/09/11 150000 ليتر 33,286
1397/09/11 150000 ليتر 33,286
12345...>>