مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1643: 197177:-23661282
نماد تجاری DNLKSCABEX0980128
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/24
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 47636.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 33346.00
حداکثر قیمت مجاز 4763600.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 500 47636
تعداد حجم قیمت
1 3000 47636
تاریخ حجم قیمت
1398/01/24 500 47,636
تاريخ حجم قيمت
1398/02/17 300 تن 50,554
1398/02/16 50 تن 50,554
1398/02/16 50 تن 50,554
1398/02/16 50 تن 50,554
1397/11/30 1000 تن 37,606
1397/11/30 1000 تن 37,606
1397/11/30 1000 تن 37,606