مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 7000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 90: 10807:-1296865
نماد تجاری DISSRCABEX0980127
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/24
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 46977.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 32884.00
حداکثر قیمت مجاز 469770.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 140 46977
1 1700 46977
1 2860 46977
1 7000 40000
تعداد حجم قیمت
1 7000 46977
تاریخ حجم قیمت
1398/01/24 140 46,977
1398/01/24 1700 تن 46,977
1398/01/26 2860 46,977
تاريخ حجم قيمت
1398/01/21 60 تن 46,977
1398/01/21 100 تن 46,977
1397/12/11 20 تن 42,857
1397/11/29 120 تن 38,873
1397/11/29 40 تن 38,873
1397/11/29 60 تن 38,873
1397/11/28 80 تن 38,873
1397/10/19 40 تن 36,349
1397/10/02 80 تن 36,349
1397/09/18 20 تن 41,165
12345...>>