مشاهده اطلاعات نماد : سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1650: 198058:-23766997
نماد تجاری DLFTZCABEX0980202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36585.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 25610.00
حداکثر قیمت مجاز 365850.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 50 36585
تعداد حجم قیمت
1 300 36585
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 50 36,585
تاريخ حجم قيمت
1398/02/17 25 تن 38,727
1398/02/17 50 تن 38,727
1398/02/17 50 تن 38,727
1398/02/17 50 تن 38,727
1398/02/17 50 تن 38,727
1398/02/17 25 تن 38,727
1398/02/11 50 تن 40,461
1398/02/11 50 تن 40,461
1398/02/11 50 تن 40,461
1398/02/11 25 تن 40,461
12345...>>