مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1531: 183776:-22053150
نماد تجاری DREBOFWBEX0980211
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 83685.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 58580.00
حداکثر قیمت مجاز 836850.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 58580
1 500 60000
1 500 80000
2 500 83600
10 500 83685
تعداد حجم قیمت
1 5000 83685
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 500 83,685
1398/01/27 500 تن 83,685
1398/01/27 500 83,685
1398/01/27 500 تن 83,685
1398/01/27 500 83,685
1398/01/28 500 تن 83,685
1398/01/28 500 83,685
1398/01/28 500 تن 83,685
1398/01/28 500 83,685
تاريخ حجم قيمت
1398/03/22 500 تن 79,207
1398/03/22 500 تن 79,207
1398/02/28 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
1398/02/24 500 تن 89,815
12345...>>