مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله 5: 11:52
نماد تجاری DREBOFWBEX0980211
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 83685.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 58580.00
حداکثر قیمت مجاز 836850.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 58580
1 500 60000
1 500 80000
2 500 83600
10 500 83685
تعداد حجم قیمت
1 5000 83685
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 500 83,685
1398/01/27 500 تن 83,685
1398/01/27 500 83,685
1398/01/27 500 تن 83,685
1398/01/27 500 83,685
1398/01/28 500 تن 83,685
1398/01/28 500 83,685
1398/01/28 500 تن 83,685
1398/01/28 500 83,685
تاريخ حجم قيمت
1397/12/15 500 تن 66,401
1397/12/15 500 تن 66,401
1397/12/15 500 تن 66,401
1397/12/15 500 تن 66,401
1397/12/08 500 تن 69,859
1397/12/08 500 تن 69,859
1397/12/08 500 تن 69,859
1397/12/08 500 تن 69,859
1397/12/01 500 تن 66,389
1397/12/01 500 تن 66,389
12345...>>