مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1672: 200680:-24081619
نماد تجاری DHHBOFWBEX0980211
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 56512.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 39559.00
حداکثر قیمت مجاز 5651200.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 400
تعداد حجم قیمت
1 1000 39559
1 1000 56500
تعداد حجم قیمت
1 1000 56512
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد