مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5475: 657037:-78844454
نماد تجاری INPSRCABEX0980905
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 472.4900
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -472017.51
حداکثر قیمت مجاز 472962.49
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 5000 472.49
تعداد حجم قیمت
1 5000 472.49
تاریخ حجم قیمت
1398/08/27 5000 472.49
تاريخ حجم قيمت
1396/05/30 20 تن 409.41