مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 389: 46689:-5602697
نماد تجاری IGBNDCABEX0980906
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/28
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 530.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -529470.00
حداکثر قیمت مجاز 530530.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 530
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/09/06 100000 تن 517
1398/09/05 50000 تن 550
1398/09/05 1000 تن 573
1398/08/21 25000 تن 555
1398/08/21 75000 تن 555
1398/08/14 25000 تن 500
1398/08/14 25000 تن 500
1398/08/14 25000 تن 500
1398/08/14 25000 تن 500
1398/07/02 1000 تن 660
12345...>>