مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5479: 657499:-78899903
نماد تجاری DISESCABEX0980904
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 36009.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 25206.30
حداکثر قیمت مجاز 3600900.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 2000 36009
تعداد حجم قیمت
1 2000 36009
تاریخ حجم قیمت
1398/08/27 2000 36,009
تاريخ حجم قيمت
1398/08/29 3000 تن 36,009