مشاهده اطلاعات نماد : اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1012
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 415: 49835:-5980256
نماد تجاری DEXEXCABEX0980902
نام تولید کننده شرکت نفت سپاهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/08/27
نام تجاری کالا اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 1012
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 18900.00
حداکثر قیمت مجاز 29700.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 23
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1012 27000
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/09/10 138 تن 25,000
1398/09/05 23 تن 25,000
1398/09/04 23 تن 25,000
1398/09/04 46 تن 25,000
1398/08/20 575 تن 27,000
1398/08/14 23 تن 30,000
1398/08/13 23 تن 30,000
1398/08/13 23 تن 30,000
1398/07/30 506 تن 30,000
1398/07/30 506 تن 30,000
1234