مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 47: 5648:-677766
نماد تجاری IGONDCABEX0981005
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 567.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -566433.00
حداکثر قیمت مجاز 567567.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
3 500 567
تعداد حجم قیمت
1 4000 567
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 500 567
1398/09/12 500 تن 567
1398/09/12 500 567
تاريخ حجم قيمت
1398/09/12 2500 تن 460
1398/09/12 5000 تن 545
1398/09/12 2500 تن 475
1398/09/06 5000 تن 545
1398/09/05 25000 تن 445
1398/09/05 500 تن 567
1398/09/05 500 تن 567
1398/09/05 500 تن 567
1398/09/05 500 تن 567
1398/09/05 2500 تن 475
12345...>>