مشاهده اطلاعات نماد : سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 47: 5642:-677077
نماد تجاری ITKNDCABEX0980925
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/12
نام تجاری کالا سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 600.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -599400.00
حداکثر قیمت مجاز 600600.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 1500 600
تعداد حجم قیمت
1 4000 600
تاریخ حجم قیمت
1398/09/12 1500 600
تاريخ حجم قيمت
1398/08/27 1000 تن 605
1397/11/06 1000 تن 570
1397/07/11 2500 تن 741
1397/04/23 3000 تن 687
1397/03/01 1000 تن 885
1397/02/22 1000 تن 784
1397/02/15 500 تن 872
1397/02/15 500 تن 853.7
1397/02/03 1000 تن 694
1396/12/05 1000 تن 619