مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 15: 1844:-221312
نماد تجاری DNPTHCABEX0980916
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/11
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50217.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35152.00
حداکثر قیمت مجاز 502170.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 125 50217
1 300 50217
1 1575 50217
تعداد حجم قیمت
1 2000 50217
تاریخ حجم قیمت
1398/09/11 300 50,217
1398/09/11 125 تن 50,217
1398/09/17 1575 50,217
تاريخ حجم قيمت
1398/08/08 100 تن 48,775
1398/08/08 100 تن 48,775
1398/07/24 500 تن 48,681
1398/07/21 150 تن 48,681
1398/06/17 100 تن 47,331
1398/06/17 125 تن 47,331
1398/06/17 125 تن 47,331
1398/05/26 500 تن 47,864
1398/05/26 500 تن 47,864
1398/05/16 100 تن 53,564
12345...>>