مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1800000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5107: 612868:-73544189
نماد تجاری DSVTHCABEX0980916
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/11
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 1800000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 120000 48927
تعداد حجم قیمت
1 1800000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/11 120000 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/04/08 30000 ليتر 38,943
1399/04/08 90000 ليتر 38,943
1399/04/08 90000 ليتر 38,943
1399/04/08 240000 ليتر 38,943
1399/04/08 300000 ليتر 38,943
1399/04/08 180000 ليتر 38,943
1399/04/08 210000 ليتر 38,943
1399/04/08 60000 ليتر 38,943
1399/02/17 90000 ليتر 30,929
1399/02/17 90000 ليتر 30,895
12345...>>