مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله توقف مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله 15: 42:21
نماد تجاری DIRTHCABEX0980916
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/11
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 39449
1 200 39449
1 250 39449
تعداد حجم قیمت
1 2000 39449
تاریخ حجم قیمت
1398/09/11 30 39,449
1398/09/13 200 تن 39,449
1398/09/13 250 39,449
تاريخ حجم قيمت
1398/09/09 500 تن 39,449
1398/09/05 30 تن 39,449
1398/09/03 50 تن 39,449
1398/09/03 30 تن 39,449
1398/08/29 50 تن 42,883
1398/08/26 50 تن 42,883
1398/08/26 1000 تن 42,883
1398/08/14 2000 تن 49,854
1398/08/08 500 تن 49,854
1398/08/08 1500 تن 49,854
12345...>>