مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4976: 597153:-71658366
نماد تجاری DIRTHCABEX0980916
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/11
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 39449
1 200 39449
1 250 39449
تعداد حجم قیمت
1 2000 39449
تاریخ حجم قیمت
1398/09/11 30 39,449
1398/09/13 200 تن 39,449
1398/09/13 250 39,449
تاريخ حجم قيمت
1399/04/08 100 تن 52,115
1399/04/08 150 تن 52,115
1399/04/08 120 تن 51,967
1399/04/08 150 تن 51,859
1399/04/08 90 تن 51,859
1399/04/08 90 تن 51,859
1399/04/08 60 تن 51,859
1399/04/08 500 تن 51,858
1399/04/08 100 تن 51,858
1399/04/08 100 تن 51,858
12345...>>