مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5025: 603029:-72363538
نماد تجاری DSOSZCABEX0980916
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/11
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 29050.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 20335.00
حداکثر قیمت مجاز 2905000.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 300 29050
1 500 29050
تعداد حجم قیمت
1 6000 29050
تاریخ حجم قیمت
1398/09/11 300 29,050
1398/09/11 500 تن 29,050
تاريخ حجم قيمت
1399/03/21 100 تن 40,000
1399/03/21 100 تن 40,000
1399/03/21 100 تن 40,000
1399/03/21 100 تن 40,000
1399/03/21 100 تن 32,005
1399/03/21 100 تن 32,004
1399/03/21 100 تن 30,999
1399/03/21 100 تن 30,776
1399/03/21 100 تن 30,429
1399/03/21 100 تن 30,111
12345...>>