مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5222: 626695:-75203438
نماد تجاری DNPSRCABEX0980918
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50217.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35152.00
حداکثر قیمت مجاز 502170.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 50217
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/24 20 تن 43,530
1399/03/21 100 تن 43,530
1399/02/30 3000 تن 16,618
1399/02/20 40 تن 16,618
1399/02/14 100 تن 16,618
1398/08/12 10000 تن 48,775
1398/04/29 1000 تن 48,190
1397/12/05 40 تن 39,971
1397/12/05 60 تن 39,971
1397/12/05 40 تن 39,971
12345...>>