مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5095: 611444:-73373283
نماد تجاری DISSRCABEX0980918
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 800
حداکثر حجم عرضه 400
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 33125.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23188.00
حداکثر قیمت مجاز 331250.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800 33125
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/02/28 40 تن 23,096
1399/02/28 47 تن 23,096
1399/02/27 25 تن 23,096
1399/02/27 50 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 100 تن 23,096
1399/02/27 200 تن 23,096
1399/02/27 50 تن 23,096
12345...>>