مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 46: 5572:-668685
نماد تجاری DREBOFWBEX0980929
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 71581.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 50107.00
حداکثر قیمت مجاز 715810.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
2 500 71581
تعداد حجم قیمت
1 10000 71581
تاریخ حجم قیمت
1398/09/13 500 71,581
1398/09/13 500 تن 71,581
تاريخ حجم قيمت
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
1398/09/06 500 تن 68,173
12345...>>