مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 117: 14048:-1685776
نماد تجاری DPLPRCABEX0980918
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 54810.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 38367.00
حداکثر قیمت مجاز 548100.00
حداقل حجم خرید 88
حداقل خرید جهت کشف قیمت 44
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 506 54810
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/07/09 220 تن 40,649
1398/07/09 286 تن 40,649
1398/07/02 88 تن 44,055
1398/07/02 88 تن 44,055
1398/07/02 88 تن 44,055
1398/06/26 110 تن 37,932
1398/06/26 110 تن 37,932
1398/06/26 176 تن 37,932
1398/06/26 88 تن 37,931
1398/06/26 88 تن 37,931
12345...>>