مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5223: 626763:-75211614
نماد تجاری DPLPRCABEX0980918
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی پارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 54810.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 38367.00
حداکثر قیمت مجاز 548100.00
حداقل حجم خرید 88
حداقل خرید جهت کشف قیمت 44
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 506 54810
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/04/18 330 تن 52,485
1399/04/18 330 تن 52,485
1399/04/18 352 تن 52,485
1399/04/04 330 تن 49,149
1399/04/04 330 تن 49,149
1399/04/04 352 تن 49,149
1399/03/13 110 تن 37,008
1399/03/13 110 تن 37,008
1399/03/13 110 تن 37,008
1399/03/13 176 تن 37,008
12345...>>