مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5154: 618517:-74222047
نماد تجاری IGBNDCABEX0981020
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 573.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -572427.00
حداکثر قیمت مجاز 573573.00
حداقل حجم خرید 100
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 573
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/04/03 3000 تن 255
1399/03/20 3000 تن 253
1399/03/20 3000 تن 253
1399/03/20 3000 تن 253
1399/03/17 3000 تن 250
1399/03/17 3000 تن 250
1399/03/17 3000 تن 250
1399/03/17 3000 تن 250
1399/03/17 3000 تن 250
1399/03/13 3000 تن 250
12345...>>