مشاهده اطلاعات نماد : نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 75000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 116: 13920:-1670420
نماد تجاری IGONDCABEX0981019
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/13
نام تجاری کالا نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 50000
حداکثر حجم عرضه 25000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 450.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -449550.00
حداکثر قیمت مجاز 450450.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 50000 450
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/09/12 2500 تن 460
1398/09/12 5000 تن 545
1398/09/12 500 تن 567
1398/09/12 500 تن 567
1398/09/12 500 تن 567
1398/09/12 2500 تن 475
1398/09/06 5000 تن 545
1398/09/05 25000 تن 445
1398/09/05 500 تن 567
1398/09/05 500 تن 567
12345...>>