مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 2400
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4883: 585987:-70318488
نماد تجاری ISVTBCABEX0980925
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/18
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 440.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -439560.00
حداکثر قیمت مجاز 440440.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 390 400
1 408 414
3 414 400
3 420 400
2 480 400
1 750 440
تعداد حجم قیمت
1 2400 440
تاریخ حجم قیمت
1398/09/18 750 440
تاريخ حجم قيمت
1399/02/03 300 مترمكعب 248.02
1399/02/03 300 مترمكعب 248.02
1399/02/03 3390 مترمكعب 248
1398/09/30 150 مترمكعب 440
1396/12/21 900 مترمكعب 435
1396/12/21 1800 مترمكعب 432.18
1396/12/21 174 مترمكعب 432.13
1396/12/21 210 مترمكعب 430.14
1396/12/21 300 مترمكعب 428.16
1396/12/21 216 مترمكعب 428.15
12345...>>