مشاهده اطلاعات نماد : رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 984: 118093:-14171167
نماد تجاری IRFBICABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 514.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -513486.00
حداکثر قیمت مجاز 514514.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
2 125 514
تعداد حجم قیمت
1 3000 514
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 125 514
1398/09/19 125 تن 514
تاريخ حجم قيمت
1398/09/11 300 تن 510
1398/09/11 500 تن 510
1398/09/11 150 تن 510
1398/09/11 150 تن 510
1398/09/11 1900 تن 510
1398/09/02 500 تن 510
1398/09/02 575 تن 510
1398/09/02 500 تن 510
1398/09/02 250 تن 510
1398/09/02 175 تن 510
12345...>>