مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6911: 829349:-99521904
نماد تجاری DIRESCABEX0980925
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 39449
1 50 39449
1 100 39449
1 225 39449
1 1600 39449
تعداد حجم قیمت
1 2000 39449
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 50 39,449
1398/09/19 25 تن 39,449
1398/09/19 100 39,449
1398/09/23 225 تن 39,449
1398/09/23 1600 39,449
تاريخ حجم قيمت
1399/06/24 50 تن 76,095
1399/06/24 100 تن 76,095
1399/06/24 200 تن 76,095
1399/06/24 50 تن 76,095
1399/06/24 50 تن 76,095
1399/06/24 50 تن 76,095
1399/06/24 50 تن 76,095
1399/06/24 1450 تن 76,095
1399/06/18 100 تن 76,095
1399/06/18 100 تن 76,095
12345...>>