مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6862: 823489:-98818687
نماد تجاری DSBESCABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 51257.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35880.00
حداکثر قیمت مجاز 512570.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 60000 51257
1 90000 51257
تعداد حجم قیمت
1 504000 51257
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 90000 51,257
1398/09/19 60000 ليتر 51,257
تاريخ حجم قيمت
1399/06/18 30000 ليتر 57,201
1399/06/18 30000 ليتر 56,666
1399/06/18 30000 ليتر 56,666
1399/06/18 60000 ليتر 56,312
1399/06/18 30000 ليتر 56,112
1399/06/18 30000 ليتر 55,801
1399/06/18 60000 ليتر 55,599
1399/06/18 234000 ليتر 55,299
1399/06/03 30000 ليتر 50,782
1399/06/03 90000 ليتر 50,782
12345...>>