مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1008000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4929: 591505:-70980659
نماد تجاری DSCESCABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/19
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 1008000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49428.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34600.00
حداکثر قیمت مجاز 494280.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 49428
تعداد حجم قیمت
1 1008000 49428
تاریخ حجم قیمت
1398/09/19 30000 49,428
تاريخ حجم قيمت
1399/04/18 126000 ليتر 49,239
1399/04/18 126000 ليتر 49,239
1399/04/18 126000 ليتر 49,239
1399/04/18 126000 ليتر 49,239
1399/03/19 60000 ليتر 39,601
1399/03/19 60000 ليتر 39,001
1399/03/19 84000 ليتر 38,960
1399/03/19 60000 ليتر 38,940
1399/03/19 30000 ليتر 38,512
1399/03/19 126000 ليتر 37,499
12345...>>