مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1008: 120983:-14517984
نماد تجاری DIGBEFWBEX0981007
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 44764.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 31335.00
حداکثر قیمت مجاز 447640.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 20 44764
1 150 44764
تعداد حجم قیمت
1 300 44764
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 20 44,764
1398/09/23 150 تن 44,764
تاريخ حجم قيمت
1398/11/05 200 تن 64,786
1398/11/05 30 تن 64,786
1398/10/28 100 تن 64,285
1398/10/28 100 تن 64,285
1398/10/21 80 تن 57,497
1398/09/16 100 تن 44,009
1398/09/16 100 تن 43,819
1398/09/16 100 تن 43,799
1398/09/09 20 تن 42,835
1398/09/02 20 تن 41,602
12345...>>