مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4962: 595460:-71455218
نماد تجاری DIGBEFWBEX0981007
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 44764.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 31335.00
حداکثر قیمت مجاز 447640.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 20 44764
1 150 44764
تعداد حجم قیمت
1 300 44764
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 20 44,764
1398/09/23 150 تن 44,764
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 200 تن 50,073
1399/03/20 250 تن 50,004
1399/03/13 250 تن 50,122
1399/03/13 100 تن 50,122
1399/03/07 200 تن 48,246
1399/02/13 100 تن 30,897
1399/02/13 100 تن 30,897
1399/02/13 20 تن 30,897
1399/02/06 30 تن 30,686
1399/02/06 20 تن 30,686
12345...>>