مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6816: 817953:-98154380
نماد تجاری DSVBACABEX0980926
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 810000 48927
1 1020000 46000
1 1020000 48927
1 1500000 46000
تعداد حجم قیمت
1 3000000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 1020000 48,927
1398/09/27 810000 ليتر 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/06/29 300000 ليتر 59,222
1399/06/29 300000 ليتر 59,059
1399/06/29 390000 ليتر 59,059
1399/06/29 360000 ليتر 59,059
1399/06/29 300000 ليتر 58,777
1399/06/29 30000 ليتر 58,555
1399/06/29 210000 ليتر 58,555
1399/06/29 90000 ليتر 58,506
1399/06/29 90000 ليتر 58,228
1399/06/29 240000 ليتر 58,222
12345...>>