مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2400000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6817: 818060:-98167248
نماد تجاری DSVTBCABEX0980930
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/23
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 48927.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34249.00
حداکثر قیمت مجاز 489270.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 48927
1 60000 48927
1 90000 48927
2 120000 48927
1 300000 48927
تعداد حجم قیمت
1 2400000 48927
تاریخ حجم قیمت
1398/09/23 90000 48,927
1398/09/24 120000 ليتر 48,927
1398/09/25 120000 48,927
1398/09/26 60000 ليتر 48,927
1398/09/26 30000 48,927
1398/09/27 300000 ليتر 48,927
تاريخ حجم قيمت
1399/07/05 90000 ليتر 62,209
1399/07/05 90000 ليتر 62,209
1399/07/05 90000 ليتر 62,209
1399/07/05 90000 ليتر 62,209
1399/07/05 90000 ليتر 62,209
1399/07/05 60000 ليتر 62,111
1399/07/05 30000 ليتر 62,000
1399/07/05 90000 ليتر 61,780
1399/07/05 150000 ليتر 61,509
1399/07/05 60000 ليتر 61,459
12345...>>