مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6892: 827044:-99245327
نماد تجاری DCQABCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 19520.00
حداکثر قیمت مجاز 278850.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 26000
تعداد حجم قیمت
1 3000 27885
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/07/05 500 تن 49,895
1399/07/05 1200 تن 49,895
1399/07/05 2000 تن 49,895
1399/07/05 500 تن 49,895
1399/06/17 500 تن 51,000
1399/06/17 1500 تن 49,089
1399/06/17 1000 تن 49,077
1399/06/05 1000 تن 49,027
1399/06/05 800 تن 49,027
1399/06/05 200 تن 49,027
12345...>>