مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1069: 128319:-15398281
نماد تجاری DCQABCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27885.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 19520.00
حداکثر قیمت مجاز 278850.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 26000
تعداد حجم قیمت
1 3000 27885
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/17 1000 تن 33,374
1398/10/15 1000 تن 33,374
1398/09/10 500 تن 27,885
1398/08/12 50 تن 32,290
1398/08/11 500 تن 32,290
1398/08/11 25 تن 32,290
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
1398/06/26 1000 تن 39,346
12345...>>