مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4960: 595238:-71428617
نماد تجاری DSFPGCABEX0980927
نام تولید کننده شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا حلال 404 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49175.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34423.00
حداکثر قیمت مجاز 491750.00
حداقل حجم خرید 300000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000000 49175
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد