مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 4929: 591537:-70984459
نماد تجاری DIRTHCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 39449.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 27615.00
حداکثر قیمت مجاز 394490.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 510 39449
1 1490 39449
تعداد حجم قیمت
1 2000 39449
تاریخ حجم قیمت
1398/09/24 510 39,449
1398/09/25 1490 تن 39,449
تاريخ حجم قيمت
1399/04/17 75 تن 53,917
1399/04/17 50 تن 53,917
1399/04/17 100 تن 53,917
1399/04/17 200 تن 53,917
1399/04/17 100 تن 53,917
1399/04/17 110 تن 53,917
1399/04/17 55 تن 53,917
1399/04/17 310 تن 53,917
1399/04/08 100 تن 52,115
1399/04/08 150 تن 52,115
12345...>>