مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1006: 120768:-14492210
نماد تجاری DNLBACABEX0980927
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50217.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35152.00
حداکثر قیمت مجاز 502170.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 4000 50217
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/23 4000 تن 55,279
1398/10/10 4000 تن 55,279
1398/10/02 4000 تن 55,279
1398/08/18 4000 تن 48,775
1398/08/06 4000 تن 48,775
1398/07/29 3000 تن 48,681
1398/07/14 3000 تن 48,681
1398/07/02 4000 تن 53,213
1398/06/05 3000 تن 47,331
1398/04/23 3000 تن 48,190
12345...>>