مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6893: 827206:-99264773
نماد تجاری DNPTHCABEX0980927
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50217.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35152.00
حداکثر قیمت مجاز 502170.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 50217
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/06/24 200 تن 58,247
1399/06/19 25 تن 58,247
1399/06/19 4975 تن 58,247
1399/06/03 300 تن 66,059
1399/03/10 500 تن 30,259
1399/03/10 1000 تن 30,109
1399/03/10 500 تن 29,759
1399/02/27 1000 تن 19,499
1399/02/27 1000 تن 19,399
1399/02/27 1000 تن 19,299
12345...>>