مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 1071: 128530:-15423649
نماد تجاری DNPTHCABEX0980927
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 50217.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 35152.00
حداکثر قیمت مجاز 502170.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2000 50217
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/10/22 75 تن 55,279
1398/10/18 100 تن 55,279
1398/10/09 100 تن 55,279
1398/10/09 100 تن 55,279
1398/10/08 125 تن 55,279
1398/10/08 125 تن 55,279
1398/09/17 1575 تن 50,217
1398/09/11 300 تن 50,217
1398/09/11 125 تن 50,217
1398/08/08 100 تن 48,775
12345...>>