مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6893: 827184:-99262114
نماد تجاری DSFSRCABEX0980927
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/09/24
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 800000
حداکثر حجم عرضه 400000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 49175.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 34423.00
حداکثر قیمت مجاز 491750.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 800000 49175
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/06/23 120000 ليتر 57,996
1399/06/22 90000 ليتر 57,996
1399/06/11 30000 ليتر 54,623
1399/06/10 30000 ليتر 54,623
1399/05/20 90000 ليتر 49,712
1399/05/20 30000 ليتر 49,712
1399/04/09 90000 ليتر 43,202
1399/04/02 30000 ليتر 43,202
1399/04/02 30000 ليتر 43,202
1399/03/17 30000 ليتر 29,108
12345...>>